Dotazník k Fóru managementu povodňových rizik

Krok 1 ze 6

A. Osobní údaje

1. V kterém regionu převážně působíte?

2. Pro který úřad nebo organizaci pracujete? (je možné označit více odpovědí)

3. V kterém oboru jste převážně profesně činný? (je možné označit více odpovědí)

4. Jak často přijdete při své každodenní práci do styku s tématem povodní?

5. Kdy se zabýváte tématem povodní?

.