CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Zvládání povodňových rizik pomocí softwarového nástroje INGE

Interaktivní mapa ohrožení, © LfULG

Jedná se o informační software pro vizualizaci nouzových podkladů a pro zjištění ohrožených objektů podle aktuální resp. očekávané úrovně hladiny vody. Mohou ji používat nositelé veřejných zájmů, kteří jsou zapojeni do ochrany proti povodním. Díky velmi obecné a otevřené koncepci dat lze pomocí různých druhů dat zobrazit velké množství stavů, které nás zajímají.
Pomocí nástrojů INGE lze vyrobit obsahové vazby, díky čemuž dojde k evidentnímu ulehčení a zrychlení úkolů ochrany proti katastrofám, jak během povodní, tak také při plánování, dodatečných úpravách a tréninku.

Pro více informací: » www.inge-web.de

.