CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Výsledky projektu

Příprava závěrečné konference, © Jörn Levenhagen

Těžištěm projektu STRIMA byl cyklus společných akcí k tématu management povodňových rizik a další rozvoj příslušných vědeckých metod. Současně s Fórem managementu povodňových rizik byly rozvinuty a vyzkoušeny metody, kterými lze zprostředkovat škodní potenciál pomocí přeshraničně srovnatelných přístupů. Z nich byly odvozeny speciální návrhy k posílení stavební prevence. Krátkou zprávu o výsledcích projektu a materiály pro práci s veřejností naleznete na této straně jako odkaz nebo soubor ke stažení, podrobné informace obdržíte u ›vedoucího partnera.

Tvorba interdisciplinárního, přeshraničního ›Fóra managementu povodňových rizik

Na osmi tematických setkáních byla prezentována řada odborných přednášek k aktuálním problémům, došlo k výměně zkušeností, vytvoření sítě zájemců a kontaktů mezi německými a českými odborníky a zástupci obcí.

Kromě toho se uskutečnily dvě exkurze na téma ›Posílení přírodě blízké ochrany před povodněmi.

Zlepšené metody k srovnatelnému zprostředkování škodního potenciálu jako základ pro plánování a hospodářský rozvoj přizpůsobený povodni

Návrhy činů a opatření v obcích ke snížení škodního potenciálu pomocí územního a stavebního plánování přizpůsobeného povodním

Další vývoj a rozšíření software INGE

 Zlepšení povědomí o povodňových rizicích

.