CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Sasko – český management povodňových rizik

Projekt je dokončen. Nový projekt:


Nové webové stránky: »www.strima.sachsen.de»

 

 

Povodně 2013, © Jörn Levenhagen

Projekt STRIMA podpořený z prostředků EU sleduje cíl zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem speciálně na komunální úrovni a zavedení pravidelné a dlouhodobé kooperace obou sousedů.

Hlavními tématy jsou mimo jiné vybudování společného interdisciplinárního fóra v oblasti managementu povodňových rizik, další rozvoj vědeckých metod ke srovnatelnému zjišťování potenciálu škod, zpracování doporučení k jednání pro komunální stavební plánování, posílení přírodě blíze protipovodňové ochrany a zlepšení povědomí obyvatelstva o povodňových rizicích.

+++ Aktuality +++

Zprávy o výsledcích a materiály pro styk s veřejností najdete nyní na stránce „›Výsledky projektu“ jako odkaz nebo soubor ke stažení.

Zvládání povodňových rizik pomocí soft-warového nástroje INGE: » www.inge-web.de

.