CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Projektoví partneři

Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (leadpartner)

Anke Goerigk, Jörn Levenhagen, Petra Walther

Referat 45 – Projekt STRIMA
Zur Wetterwarte 11
01109 Dresden
E-Mail: Petra.Walther@smul.sachsen.de
Web: »www.hochwasserzentrum.sachsen.de

ARR- Agentura regionálního
rozvoje spol. s r.o.

RNDr. Robert Rölc, Ph.D.

U Jezu 525/4
460 01 Liberec
E-Mail: R.Rolc@arr-nisa.cz
Web: »www.arr-nisa.cz

Zemské hlavní město Drážďany

Dr. Horst Ullrich

Umweltamt - Abt. Kommunaler Umweltschutz
Grunaer Straße 2
01069 Dresden
E-Mail: HUllrich@dresden.de
Web: »www.dresden.de/umwelt

Podpora:

INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner

Dr. Peter Heiland

Julius-Reiber-Strasse 17
D-64293 Darmstadt
Tel.: +49 6151-81300
Fax: +49 6151-813020
Email: info@iu-info.de
Web: »www.iu-info.de

.