CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Akce

© Olliver Killig
Soutěž
Akce / veletrhy / výstavy
Projektový den ve školách
Den otevřených dveří
Odborné akce
Povodňové audity
Fórum zvládání a vyhodnocování povodní
Školení
Besedy / shromáždění občanů 
 
.