CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Mediální nástroje pro komunikaci při zvládání povodňových rizik

Vytváření povědomí o povodňových rizik, © IKSE

Důležitým úkolem při zvládání povodňových rizik je, připravit obyvatele na život s rizikem výskytu povodní. Pouze pokud si každý postižený bude vědom nebezpečí, může se optimálně připravit. Bezprostředně po povodňové události je povědomí o nebezpečí, které povodně představují, nejprve vysoké, postupně ale klesá. Úkolem je, upozornit pomocí vhodného materiálu na problematiku povodní. Pro dosažení co možná největšího efektu je potřeba odborné informace zpracovat v souladu s tím, pro jakou cílovou skupinu jsou určené a předávat je pomocí co nejvíce komunikačních kanálů. To vyžaduje inovativní nápady a kreativní aktivity.
Zde je uveden výběr mediálních nástrojů a příkladů, pomocí kterých lze veřejnost na téma „povodňová rizika“ upozornit:

Pozornost - Stránka je ve výstavbě!

› Elektronická média / internet

› Naučné stezky

› Umění a kultura 

› Hračky

› Akce

› Rozhlas / televize

› Tištěná média

.