CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Kontakty

Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (vedoucí partner)

Jörn Levenhagen, Anke Goerigk, Petra Walther

Referat 45 – Projekt STRIMA
Zur Wetterwarte 11
01109 Dresden
Tel.: +49 351 8928 4516
Fax: +49 351 8928 4099
E-Mail: Petra.Walther@smul.sachsen.de

Web: »www.hochwasserzentrum.sachsen.de

ARR - Agentura regionálního
rozvoje spol. s r.o.

RNDr. Robert Rölc, Ph.D

U Jezu 525/4
460 01 Liberec
Tel.: +420 488577070 - 13
E-Mail: R.Rolc@arr-nisa.cz
Web: »www.arr-nisa.cz

Zemské hlavní město Drážďany

Dr. Horst Ullrich

Umweltamt - Abt. Kommunaler Umweltschutz
Grunaer Straße 2
01069 Dresden
Tel.: +49 (0) 351 4886253
Fax: +49 (0) 351 488996253
E-Mail: HUllrich@dresden.de
Web: »www.dresden.de/umwelt

INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner

Dr. Peter Heiland

Julius-Reiber-Strasse 17
64293 Darmstadt
Tel.: +49 6151-81300
Fax: +49 6151-813020
Email: info@iu-info.de
Web: »www.iu-info.de

.