CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Snižování rizik prostřednictvím komunálního plánování

Stavební činnost zohledňující riziko povodní, © Peter Seifert

Vedle zprostředkování škodních potenciálů jsou těžištěm projektu STRIMA také opatření protipovodňové prevence pro snižování potenciálů škod.

V centru zájmu tohoto projektu je územní plánování obcí a prevence ve výstavbě v komunální sféře. Bude zpracována expertíza analyzující témata snižování povodňových rizik prostřednictvím optimalizace expozice, eliminace rizik prostřednictvím snižování náchylnosti k povodním a retence vody v ploše na základě příkladů z komunální sféry v Sasku a České republice. Výsledkem bude přehled účinných aktivit a opatření na úrovní obcí pro snižování potenciálu škod.

Na toto téma se uskuteční tři workshopy.

.