CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Přírodě blízká a komunální preventivní opatření a posílení vědomí povodňových rizik

Přírodě blízká protipovodňová ochrana na řece Eula, © LfULG

V rámci dvoudenní exkurze a jednoho workshopu budou zástupci obcí z dotčeného území projektu informováni o cílech a o možnostech realizace přírodě blízkých opatření protipovodňové ochrany. Tématem bude mj. obnova přírodě blízkých odtokových poměrů prostřednictvím opatření renaturalizace vodních toků. Pro posílení vědomí povodňových rizik u obyvatelstva a zástupců obcí bude vytvořena a distribuována společenská desková hra. Pro zlepšení komunálních preventivních opatření v obcích v projektovém území bude představen a distribuován software pro povodňové informace a management INGE (interaktivní mapa nebezpeční pro komunální protipovodňovou ochranu).

Systém INGE bude předmětem programu více akcí projektu.

.