CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Hodnocení rizik a vulnerabilita

Povodně 2013, © Jörn Levenhagen

Pro vyhodnocování povodňových rizik má velký význam odhad vznikajících škod. Tyto analýzy škodního potenciálu jsou základem pro četné plánovací úkony, např. pro odhady poměru nákladů a dopadů u protipovodňových opatření nebo při plánování budoucích finančních rezerv.

Konkrétně budou v tomto pracovním celku aplikovány, prověřovány a dále rozvíjeny stávající procesy a postupy pro stanovení škodního potenciálu u budoucích povodní na komunální úrovni.

Cíl spočívá v rozvoji modulárního systému pro evidenci škod, v němž mají být vedle očekávaných škod na budovách evidovány také škody na infrastruktuře (komunikace, vodohospodářské stavby atd.).

Tento systém bude odzkoušen ve městech Turnov (CZ) a Drážďany (D). Na toto téma proběhnou v těchto městech dva workshopy.

.