CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Přeshraniční fórum pro management povodňových rizik

Výměna zkušeností, © Anke Goerigk

V rámci projektu STRIMA bude vytvořena koncepce a iniciace mezioborové řady akcí a seminářů. Toto fórum má odborníkům, výkonným pracovníkům, různým zájmovým skupinám a obcím, ohroženým nebo postiženým povodní, nabídnout platformu pro výměnu znalostí a zkušeností s cílem řešení společných problémů. Semináře a workshopy tohoto fóra jsou speciálně směřovány do komunální sféry. V rámci zahajovací fáze je plánováno uspořádání devíti akcí v České republice a Sasku, v jejichž rámci bude vždy stanoveno jedno odborné téma se zohledněním situace v daném regionu. Je naplánováno, že toto fórum bude etablováno trvale.

Výměnu zkušeností v místě, přímo u vodního toku, umožní plánovaná dvoudenní exkurze na téma „přírodě blízká protipovodňová ochrana".

›Kalendář akcí

27.09.2013, Liberec (CZ)
Zahajovací akce
› K akci

19.11.2013, Großschönau (D)
Přeshraniční, komunální management povodňových rizik – analyzovat, plánovat a jednat společně
› K akci

27.11.2013, Turnov (CZ)
Analýza potenciálů škod pro budovy a infrastrukturu
› K akci

11.02.2014, Dresden (D)
Výměna zkušeností s obcemi s cílem stanovení povodňových škod a za účelem podpory vlastních stavebních opatření
› K akci

28.-29.04.2014, Bavorsko/Sasko (D)
Exkurze na téma „Přírodě blízká protipovodňová opatření v praxi“
› K akci

15.05.2014, Děčín (CZ)
Přírodě blízká protipovodňová opatření
› K akci

08.09.2014 Drážďany (D)
Exkurze k tématu „Protipovodňová opatření na městských vodních tocích“

09.09.2014 Drážďany (D)
Povědomí o povodňových rizicích a vlastní prevence před povodněmi
› K akci

08.10.2014, Liberec (CZ)
Opatření v oblasti zvládání povodňových rizik
› K akci

25.11.2014, Drážďany (D)
Závěrečná konference, představení výsledků projekt
› K akci

.