CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Hlavní body v oblasti zvládání povodňových rizik

Zvládání povodňových rizik, © Uwe Müller

V rámci projektu STRIMA má dojít ke zlepšení přeshraniční spolupráce mezi Českem a Saskem v oblasti zvládání a povodňových rizik.
V souladu se »směrnicí EU o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik je cílem projektu snižování rizika poškození lidského zdraví, životního prostředí, kulturního dědictví a hospodářské činnosti v důsledku povodní.

Fáze zvládání povodňových rizik v případě výskytu povodně:

Zvládání povodně:
Omezení rozsahu a doby trvání povodňové události, například práce záchranných jednotek (vyhlášení poplachu, záchranné práce, zamezování vzniku škod), provizorní oprava / zajištění životně důležitých zařízení ( například nemocnice, vodárny, dopravní spojení, přístupové cesty pro záchranáře, komunikační cesty, zásobování a likvidace odpadů) a dokumentace povodňové události a jejího zvládání.

Regenerace:
Vytvoření všech podmínek pro normální každodenní provoz, například udržitelná obnova životě důležitých zařízení a analýza události.

Prevence výskytu povodní:
Snížení vulnerability (zranitelnosti) povodněmi, například přizpůsobení formy využití území, opatření v rámci územního plánování, přirozená protipovodňová ochana, technická ochrana před povodněmi, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik, prevence ( například pojištění, prevence,…), prevence v oblasti chování, příprava ochrany před katastrofami, prevence v oblasti informovanosti ( například povodňová hlásná služba, … ) a plány zvládání povodňových rizik.

aktéři, © Uwe Müller

„Cílem integrovaného managementu povodňových rizik je dosáhnout kromě akceptace rizik (vytvoření povědomí o povodňových rizicích) co možná největšího zamezení, snížení nebo omezení povodňových rizik za účasti všech, kterých se tato tématika týká, stejně jako všech aktérů na všech úrovních, prostřednictvím všech dostupných prostředků, a to ve všech fázích průběhu ohrožení“. »Müller, 2013

Projekt STRIMA chce pro tyto účely vytvořit přeshraniční platformu pro zástupce obcí a orgány územního plánování na urovni velkých územních celků a na komunální úrovni, jakož i pro širokou veřejnost.

.