CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Úvodní seminář

Úvodní seminář, © STRIMA

27.9.2013 se v Liberci konala zahajovací konference projektu STRIMA. V rámci několika přednášek byl podán přehled o těžištích projektu a plánovaných aktivitách.
Tématem byly následující body:

• Hodnocení rizik / vulnerabilita

• Přírodě blízká a komunální preventivní opatření

• Posílení povědomí o rizicích povodní

• Snižování rizik prostřednictvím komunálního plánování

• Přeshraniční fórum pro zvládání povodňových rizik

Účastníci měli možnost přednést možnosti, zkušenosti, podněty a návrhy pro akce, které by se v rámci fóra pro zvládání povodňových rizik měly v budoucnu konat.

Ke stažení

⇓  Program

⇓ Všechny prezentace jako heslem chráněný ZIP archiv (heslo na požádání)

Obsah:

  • Představení projektu (Levenhagen (LfULG) / Dušek (ARR))
  • Přeshraniční management povodňových rizik v Povodí Labe (Rieth, SMUL)
  • Odhady povodňových škod na budovách (Golz, IÖR)
  • Přírodě blízká protipovodňová opatření (Dušek, ARR)
  • Katalogy protipovodňových opatření (Dobrovský, ARR)
.