CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

25.11.2014, Drážďany (D)
Závěrečná konference projektu STRIMA, © Jörn Levenhagen

Závěrečná konference projektu STRIMA

25.11.2014 se ve velké posluchárně (aule) odborné školy pro zemědělskou techniku a zahradnictví v Drážďanech Pillnitz uskuteční závěrečná konference našeho projektu. Společným úkolem všech projektových partnerů bylo vytvoření přeshraničního Fóra managementu povodňových rizik. Na závěrečné konferenci budou představeny výsledky ankety, týkající se úspěšnosti akcí tohoto Fóra. Mimoto budou prezentovány a diskutovány výsledky dílčích projektů projektových partnerů:

Lead partner: Saský zemský úřad pro zemědělství, životní prostředí a geologii

 • Rozvoj a rozšíření metod ke stanovení škodního potenciálu (obytná a neobytná zástavba, infrastruktura)
 • Přezkoušení a zlepšení metodik k odhadu povodňových škod na tekoucích vodách
 • Přizpůsobení software povodňového managementu INGE potřebám obcí
 • Expertízy ke snížení povodňových rizik

Projektový partner 1: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

 • Příspěvky ke zvýšení povědomí o povodňových rizicích:
  společenská hra INUNDO (desková hra), exkurze "Přírodě blízká protipovodňová opatření" ad.

Projektový partner 2: Město Drážďany, Úřad pro životní prostředí

 • Použití a přezkoušení systému evidence škod na obecní úrovni na příkladu zemského hlavního města Drážďan

Ke stažení

⇓  Pozvánka a program

⇓ Všechny prezentace jako heslem chráněný ZIP archiv (heslo na požádání)

Obsah:

 • Zahájení a zdravice – Heinz Gräfe (VP des LfULG)
 • Syntetické zprostředkování povodňových škod na budovách a vybraných typech infrastruktury – Dr.-Ing. R. Schinke, Dipl.-Ing. S. Golz, Dr.-Ing. Th. Naumann (IÖR Dresden)
 • Základní kámen pro hodnocení povodňových škod v závislosti na rychlosti proudění na menších vodních tocích – Dipl.-Biol. Kranich (ECOSYSTEM SAXONIA)
 • Software pro povodňový management INGE.14 – stav vývoje SW a výhledDr. M. Reichert (GICON GmbH)
 • Využívání odhadu a snižování škod prostřednictvím plánování na komunální úrovní – Dr.-Ing. P. Heiland (Infrastruktur & Umwelt)
 • Role vlastní preventivní ochrany v rámci managementu povodňových rizik – Dipl.-Phys. J. Seifert (Úřad pro životní prostředí Dresden)
 • Ohlednutí za projektem STRIMA z pohledu českého partnera – Ing. M. Dušek (ARR Liberec)
 • Reflexe Fóra pro management povodňových rizik z pohledu zapojených osob (evaluační výsledky) – Dipl.-Geogr. St. Weiner (Infrastruktur & Umwelt)

 

 

.