CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

19.11.2013, Großschönau (D)
Workshop v Großschönau, © STRIMA

Přeshraniční, komunální management povodňových rizik – analyzovat, plánovat a jednat společně 

Hlavní téma a otázky workshopu:

• Aktuální výzvy managementu povodňových rizik na komunální úrovni
• Přeshraniční spolupráce (Co je důležité pro obce?)
• Problematika sídel na horních a dolních tocích (Co si přejete od svých sousedů?)

Tato témata budou co možná konkrétně projednávána na příkladech toků Mandavy a Lužničky. Oba tyto toky skýtají z důvodu posledních povodňových událostí a svého přeshraničního charakteru velmi dobrý příklad. Nicméně mají být získány také poznatky, které lze přenést na ostatní území.
Tohoto setkání se zúčastní němečtí a čeští nositelé kompetencí a angažovaní odborníci na témata povodní, územního plánování sídelních útvarů, ochrany před katastrofami atd., aby diskutovali aktuální problémy, vyměňovali si zkušenosti a hledali řešení, která poslouží ke zlepšení situace.

Ke stažení

⇓  Pozvánka

⇓ Všechny prezentace jako heslem chráněný ZIP archiv (heslo na požádání)

Obsah:

  • Úvod (Levenhagen/Müller, LfULG)
  • Aktuální problémy a úkoly komunálního managementu povodňových rizik z německého úhlu pohledu (Peuker, Starosta Großschönau (SN))
  • Aktuální problémy a úkoly komunálního managementu povodňových rizik z českého pohledu (Louka, Starosta Varnsdorfu (CZ))
  • Vodohospodářská opatření na saské straně (Weiß, LTV)
  • Stavebně-technická opatření na vodních tocích Lužnička a Mandava (Sušienka, Povodí Ohře)
  • Nasazení a využití komunálního Plánu povodňové ochrany Ústeckého kraje (Koch, Ústecký kraj)
  • Interaktivní mapa povodňových nebezpečí (INGE) v praxi komunální protipovodňové ochrany  (Restetzki, Hasiči Zhořelec)
  • Lokální varovné systémy s funkcí varování a vyrozumění (Pavlík, varovné systémy)
.