CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

15.05.2014, Děčín (CZ)
Přírodě blízká protipovodňová opatření, ©LfULG

Přírodě blízká protipovodňová opatření v praxi

Na náš 5. workshop v rámci projektu STRIMA jsou zváni angažovaní čeští a němečtí odborníci v oblasti renaturace, přírodě blízké ochrany vod a zvládání povodňových rizik. Workshop bude věnován následujícím tématům a otázkám:

• Jaké možnosti nabízí preventivní protipovodňová ochrana prostřednictvím přírodě blízkého vývoje vodních toků?
• Jaké synergické efekty umožní propojení Rámcové směrnice EU pro vodní politiku se Směrnicí EU o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik?
• Jaké otázky, problémy a možnosti řešení vyplývají z exkurze „Přírodě blízká protipovodňová opatření v praxi“?
• Černý potok – příklad revitalizace vodního toku v České republice
• Jaká inženýrsko-biologická opatření jsou vhodná pro můj vodní tok? Jak vyberu z velkého počtu stavebních metod vhodný způsob úpravy vodního toku?
• Před jakými úkoly stojí obce, pokud chtějí realizovat takové opatření?

Klíčový význam má přitom otázka, jak lze použití přírodě blízkých protipovodňových opatření dále podpořit a jak mohou použité metody současně a efektivně přispět k dosažení cílů zakotvených v evropských směrnicích (Rámcová směrnice pro vodní politiku a Směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik).

Pro bližší informace prosím kontaktujte kolegu Ing. Balka f.balek@arr-nisa.cz

Ke stažení

⇓ Pozvánka a program

⇓ Všechny prezentace jako heslem chráněný ZIP archiv (heslo na požádání)

Obsah:

  • Preventivní protipovodňová ochrana pomocí vývoje vodního toku (Dr.-Ing. Andreas Stowasser, Stowasserplan)
  • Propojení Rámcové směrnice EU pro vodní politiku se Směrnicí EU o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Dr.-Ing. Uwe Müller, LfULG)
  • Výběr a použití inženýrsko-biologických stavebních postupů pomocí software SOFIE© [software pro inženýrskou biologii] (Dr.-Ing. Andreas Stowasser, Stowasserplan)
  • Revitalizace Černého potoka v PR Černá louka v Krušných horách (Veronika Bohuňková, Agentura ochrany přírody a krajiny)
  • Úřední povolení pro opatření přírodě blízké protipovodňové ochrany (Alexander Illig, Landratsamt Görlitz)

 

 

.