CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

11.02.2014, Drážďany (D)
Diskuse, © Jörn Levenhagen

Výměna zkušeností s obcemi s cílem stanovení povodňových škod a za účelem podpory vlastních stavebních opatření

4. fórum STRIMA s názvem „Výměna zkušeností s obcemi s cílem stanovení povodňových škod a za účelem podpory vlastních stavebních opatření“ se bude zabývat prognózami a bilancí škod a tématem vlastních stavebních opatření. Oslovujeme hlavně české a saské obce, zástupce specializovaných úřadů a technické kanceláře, aby spolu navázali kontakty, vyjádřili svůj názor a diskutovali o inovativních možnostech řešení této problematiky.

Ke stažení

⇓ Pozvánka a Program

⇓ Všechny prezentace jako heslem chráněný ZIP archiv (heslo na požádání)

Obsah:

  • Plán prevence před vysokou vodou v Drážďanech – zjišťování potenciálu škod pro stanovení priorit v oblastních ochranných opatřeních (Ullrich, Zemské hlavní město Drážďany, Úřad pro životní prostředí)
  • Hodnocení povodňových škod, povodňových rizik a ekonomické efektivnosti protipovodňových opatření v České republice (Fošumpaur, České vysoké učení technické v Praze)
  • Syntetické funkce škod jako přínos pro diagnostiku hrozících škod a pro podporu vlastních stavebních opatření (Schinke/Golz, IÖR)
  • Bilance škod z pohledu Saska k povodním v roce 2013 – zjištění, analýza a budoucí aktivity (Müller, LfULG - Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii)
  • Bilance škod z pohledu obcí - poznatky z povodňových událostí v Drážďanech v uplynulých letech (Seifert, Zemské hlavní město Drážďany, Úřad pro životní prostředí)
  • Vyhodnocení povodňových škod v detailu (Nikolowski, Baudetail/IÖR)
  • Spolkový návod na ochranu před povodněmi – nástroj na podporu vlastních stavebních opatření (Zeisler, RZB GbR)
  • Povodňový pas – nový nástroj na senzibilaci a specifické posouzení povodňových ohrožení objektů, hrozeb silných dešťů a zpětných vzdutí (Wang, Hlavní svaz německého pojišťovacího hospodářství e. V.)

⇓ Zpráva

.