CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

09.09.2014, Drážďany (D)
© Peter Seifert

Povědomí o povodňových rizicích a vlastní prevence před povodněmi

Úřad pro životní prostředí zemského hlavního města Drážďany (pořadatel) jakož i Leibnizův institut pro ekologii a územní rozvoj (partner a organizátor) Vás srdečně zvou na 6. STRIMA-Fórum.

Pod názvem Multiplikátory k  podpoře povědomí o riziku povodní a vlastní stavební ochraně před povodněmi bude fórum tematizovat především oba stěžejní body Informace a objasnění nebezpečí a rizik povodní, jakož i možnosti stavební prevence ke snížení jejich rizik. Tímto by měli být osloveny především české a saské obce, zástupci odborných orgánů a inženýrských kanceláří, aby mohli navázat kontakty a diskutovat inovativní přístupy řešení a ideje.

V tematickém bloku Komunikace povodňových rizik / podpora povědomí o riziku povodní budou reflektovány různé přístupy ke zlepšování vnímání rizik obyvatelstvem, jakož i potenciální nástroje pro informování o rizicích ve Svobodném státě Sasko a v Čechách.

Tematický blok Snižování povodňových rizik - podpora vlastní stavební ochrany před povodněmi bude zaměřen na možnosti stavební prevence, která pomůže zmírnit náchylnost budov ke škodám v důsledku povodní a tím ke snížení aktuálního rizika povodní.

Ke stažení

⇓ Pozvánka a Program

⇓ Všechny prezentace jako heslem chráněný ZIP archiv (heslo na požádání)

Obsah:

  • Strategie zemského hlavního města Drážďany ke komunikaci povodňových rizik (Dr. Christian Korndörfer, Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt)
  • Komunikace Českého hydrometeorologického ústavu s veřejností při povodňových situacích (Ing. Jan Kubát, Czech Hydrometeorological Institute)
  • Povodňové riziko - Jaké jsou možnosti poskytování informací? (Dr.-Ing. Uwe Müller, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) 
  • Management povodňových rizik vztažený na objekt z pohledu regionálního pojistitele (Rajko Groeger, Sparkassen-Versicherung Sachsen) Prezentace není k dispozici. Prezentace bude brzy k dispozici ke stažení.
  • Možnosti stavební prevence za účelem snížení budoucích škod způsobených povodněmi (Reinhard Schinke/Sebastian Golz, Institut für ökologische Raumentwicklung) 
  •  „I řekl Hospodin Noemu …“ (Steffen Gebhardt, freier Architekt, Vorstandsmitglied Architektenkammer Sachsen)
  • Člověk v tísni (Ing. Arch. Aleš Tomášek, Člověk v tísni)
  • Individuální prevence a pojištění živelních škod v Německu z hlediska spotřebitelů (Holger Hinze, Verbraucherzentrale Sachsen e.V.
.