CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

08.10.2014, Liberec (CZ)

Kaitzbach, © Jörn Levenhagen

Opatření v oblasti zvládání povodňových rizik

8.října 2014 se v multimediálním sále Krajského úřadu v Liberci uskuteční předposlední workshop STRIMA nazvaný „Opatření v oblasti zvládání povodňových rizik“. Workshop se mj. věnuje následujícím otázkám:

  • Existují účinná softwarová řešení pro zvládání povodňových rizik?
  • Je možný standardizovaný odhad poškození budov způsobených povodní v Sasku a Česku?
  • Jak můžeme odhadnout škody způsobené rychlostí proudění na vodních tocích?
  • Jaké problémy musíme řešit při aplikaci přírodě blízkých protipovodňových opatření?

Součástí workshopu je i představení opatření pro zvládání povodňových rizik. S německými a českými odborníky budou diskutovány zkušenosti a v současné době existující problémy v oblasti stanovení škod a zvládání povodňových rizik.

 

Ke stažení

⇓  Pozvánka a Program

⇓ Všechny prezentace jako heslem chráněný ZIP archiv (heslo na požádání)

Obsah:

  • Protipovodňová opatření se software INGE – Dr. M. Reichert (GICON GmbH)
  • Metodický postup pro odhad povodňových škod vyvolaných rychlostí proudění na drobných vodních tocích – Dipl.-Biol. Johannes Kranich (ECOSYSTEM SAXONIA)
  • Katalog protipovodňových opatření – Ing. Petr Dobrovský (ARR Liberec)
  • Plánované přizpůsobení využití půdy riziku povodní ke snížení škod – Dipl.-Geogr. Peter Seifert (Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge)
  • 10 mýtů, proč to u nás nejde – Ing. Martin Dušek (ARR), Ing. Michal Pravec (Ekologické poradenství)
.