CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Kalendář akcí


Dřívější akce

27.09.2013, Liberec (CZ)

Zahajovací akce

K akci


19.11.2013, Großschönau (D)

Přeshraniční, komunální management povodňových rizik – analyzovat, plánovat a jednat společně

  K akci 


27.11.2013, Turnov (CZ)

Analýza potenciálů škod pro budovy a infrastrukturu

  K akci 


11.02.2013, Drážďany (D)

Výměna zkušeností s obcemi s cílem stanovení povodňových škod a za účelem podpory vlastních stavebních opatření

  K akci 


28. - 29.04.2014, Bavorsko/Sasko (D)

Exkurze na téma „Přírodě blízká protipovodňová opatření v praxi“

K akci


15.05.2014, Děčín (CZ)

Přírodě blízká protipovodňová opatření

 K akci


08.09.2014, Drážďany (D)

Exkurze k tématu „Protipovodňová opatření na městských vodních tocích“

09.09.2014 Drážďany (D)

Povědomí o povodňových rizicích a vlastní prevence před povodněmi

 K akci


08.10.2014, Liberec (CZ)

Opatření v oblasti zvládání povodňových rizik

  K akci 


25.11.2014, Drážďany (D)

Závěrečná konference, představení výsledků projektu

K akci

.